Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS
D’acord amb els articles 42 i 65.2 del RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 15 de febrer de 2018, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Compareixença del Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Sr. Antonio Montabes Córdoba, per a presentar la Memòria de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana corresponent a l’any estadístic 2016 (RE número 90.590).
3. Compareixença, en fase de participació ciutadana del procediment de tramitació del Projecte de llei, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social (RE número 86.792, BOC número 238).
Llistat de compareixents
.11.30h.- Cristina Ramón Lupiáñez, vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i coordinadora del Grupo de Trabajo de Comercio Justo y Consumo Responsable d’eixa entitat
. 12.00h.- Emili Villaescusa Blanca, president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
. 12.30h.- Jaime Fons Ferrer, ambientòleg i coordinador del grup “RSC en acció” en la ciutat de València.
. 13.00h.- Josep Vicent Mascarell Mascarell
. 13.30h.- Pedro Manuel Rodríguez Navarro, president de l’Asociación Quimeltia CV i president de la Federació de Societats Musicals de la CV.
Palau de les Corts
València, 6 de febrer de 2018
 
El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria