Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 65.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 11 de febrer de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la candidata per cobrir la vacant existent en la Comissió executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern,  Sofia García Solís, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 120.199).

3. Debat i votació de la proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 105.514, BOC 284).

4. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen de la comissió sobre la proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià (RE número 105.514).

Palau de les Corts Valencianes
València, 5 de febrer de 2019

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria