Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 28 de setembre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a informar sobre les subvencions a la Fundació Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS), sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.714).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a explicar les subvencions rebudes pels centres d’estudis polítics i socials CEPS, com també els convenis, les col·laboracions i els contractes subscrits entre la Generalitat Valenciana i CEPS, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 18.476).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’ús del castellà en les xarxes socials i els mitjans de comunicació de la Generalitat Valenciana i les seues institucions, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 2.144, BOCV número 22).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reforma de la Llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 15.585, BOCV número 73).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 16.966, BOCV número 79).

6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre mesures per a donar un nou impuls a la cooperació valenciana posant en marxa una fira de drets humans i cooperació, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.997, BOCV número 93 amb correcció d’errades RE número 21.874, BOCV número 102).

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 22 de setembre de 2020

 

 

 

El president

Enric Morera I Català

Galeria