Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 19 d’abril de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, i continuarà el dia 12 de maig de 2021, a les 10.00 hores amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixences en la fase de participació ciutadana del procediment d’elaboració de la Proposició de llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana (RE número 23.111).

Compareixences previstes:

Sr. Miguel Ángel Blanes Climent

Sr. José Ignacio Pastor Pérez

Sra. María Emilia Bolinches Riera

Sr. Carlos Flores Juberías

Sr. Francisco Javier Orduña Moreno

Sr. Juan Carlos Galindo Gómez

Representant de l’Agència Valenciana Antifrau

Sr. Borja Colón de Carvajal Fibla

Sr. Daniel Català Pérez

Sr. Bernabé Aldeguer Cerdà

Sr. Andrés Boix Palop

Palau de les Corts Valencianes

València, 30 de març de 2021

El president

Enric Morera I Català

 

Compareixents dia 12 de maig de 2021:

10.00 h:    Sr. Juan Carlos Galindo Gómez, en representació de l’Asociación española de Sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la corrupción (ASEBLAC).

10.45 h:    Sr. Borja Colón de Carvajal Fibla, tècnic relacionat amb la transparència i bon govern.

11.30 h:    Sr. Daniel Català Pérez. Professor Universitat Politècnica de València

12.15 h:    Sr. Bernabé Aldeguer Cerdà, professor de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València i doctor en Dret.  

13.00 h:    Sr. Andrés Boix Palop, professor de Dret Administratiu de la Universitat de València.

13.45 h     Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

 

 

Galeria