Comissió de Drets Humans

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Drets Humans a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de novembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la lluita contra la crisi climàtica, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 11.653, BOCV número 53).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre compliment de les resolucions de Nacions Unides en el respecte dels Drets Humans a Aràbia Saudita i Iran, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari Compromís i pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 31.424, BOCV número 150).

4.    Presa en consideració Proposició no de llei sobre suport a l’UNRWA (Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina) i solidaritat amb els refugiats i refugiades de Palestina, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís y Unides Podem (RE número 36.558, BOCV 172).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la protecció internacional de migrants i desplaçats per l’efecte del canvi climàtic, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 40.911, BOCV número 192).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre mesures per a garantir el dret a la llibertat religiosa davant els atacs als cristians al món com a conseqüència de la professió de la fe, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 47.619, BOCV número 214).

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la repressió del règim iranià, especialment repressiu dels drets i llibertats de les dones, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 62.062, BOCV número 289).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 29 de novembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria