Comissió de Drets Humans

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Drets Humans a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 4 de desembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la sensibilització i el rebuig dels grans crims del segle XX com va ser l’Holodomor de 1932-1933, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 7.356, BOCV número 35).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el definitiu cessament dels atacs al poble kurd, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 7.872, BOCV número 41).

Palau de les Corts Valencianes
València, 26 de novembre de 2019

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria