Comissió de Drets Humans

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Drets Humans a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 25 de febrer de 2020, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la realització d’actuacions per a desenvolupar i concretar accions en el marc de la cooperació i la solidaritat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 11.046, BOCV número 53).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un informe periòdic de l’estat del Centre d’Internament d’Estrangers de València, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 11.764, BOCV número 53).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’establiment d’excepcions d’expulsió o devolució d’estrangers, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 12.798, BOCV número 61).

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de febrer de 2020

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria