Comissió de Drets Humans. Continuació

Lloc de celebració
Sala B
Inici
15:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Drets Humans a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 16 de febrer de 2022, a les 15.00 hores, i que continuarà el dia 24 de febrer, a les 15.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a la presentació del V Pla Director de Cooperació Valenciana 2021-2024, d’acord amb l’article 4.5 de la Llei 18/2007, de 14 de desembre, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible (RE núm. 41.622, BOCV núm. 202).

Finalitzat aquest punt s’obrirà un termini de 30 minuts perquè els grups parlamentaris puguen presentar propostes de resolució en relació amb el V Pla Director de Cooperació Valenciana 2021-2024 (articles 169 i 170 del Reglament de les Corts Valencianes).

La comissió continuarà el dia 24 de febrer de 2022 a les 15.00 hores amb el debat i votació de les propostes de resolució

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 3 de febrer de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria