Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 27 d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Compareixença de David Couso, germà del periodista espanyol José Couso, assassinat a l'Iraq el 8 d'abril de 2003, per a explicar les limitacions del sistema judicial espanyol i la necessitat de presentar davant el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg un recurs pel cas del seu germà, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 5.720).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la necessitat que els municipis compresos en el Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova) desenvolupen els seus plans d’actuació municipal enfront del risc d’inundacions, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 14.422, BOCV 68).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el torn d’ofici especialitzat en l’assistència a les víctimes de la violència de gènere, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.742, BOCV 79).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’equiparació salarial de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 16.482, BOCV 79).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre contractació pública, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.036, BOCV 103).
  7. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general d'Administració Local per donar explicacions relatives a l'expedient disciplinari obert a la secretària de l'Ajuntament d'Almenara, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 12.657).
  8. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la Fiscal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a informar sobre les dades de la Fiscalia de Menors que es recullen i reflectisquen  en la darrera memòria de la Fiscalia, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.070).
  9. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats per a informar sobre el funcionament del torn d’ofici, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.215).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d'octubre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria