Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lloc de celebració
Sala A
Inici
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 28 de juny de 2022, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 
2.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a retre compte del pla d'infraestructures de la Conselleria de Justícia, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.195). 
3.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a explicar i informar sobre el projecte de Decret pel qual es crea la Unitat Valenciana d'Emergència (UVE), sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.141).
Acumulada a
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre el Projecte de Decret del Consell pel qual es crea la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.196). 
4.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a donar explicacions sobre el Pla Reactiva, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 51.469, amb correcció d’errades RE número 51.568).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 7 de juny de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria