Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, per al proper dia 19 de setembre de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a donar explicacions sobre el Pla Reactiva, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 51.469, amb correcció d’errades RE núm. 51.568).
3.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en relació amb l'incendi forestal ocorregut a Venta del Moro el 4 de juliol de 2022, sol·licitada a petició pròpia (RE número 57.251).
Acumulada a
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en relació amb l’incendi forestal esdevingut en Calles el 25 de juliol de 2022, sol·licitada a petició pròpia (RE número 58.867).
Acumulada a
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Local per a informar sobre la gestió de l'incendi declarat a Caudiel el passat 17 de juny, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.218).
Acumulada a
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Local per a informar sobre la gestió de l'incendi declarat a Venta del Moro el passat 3 de juliol, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.220).
Acumulada a
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per la AVSRE en relació amb l'incendi de Venta del Moro, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 57.266). 
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre una modificació de la Llei hipotecària que elimine l'IRPH, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 29.601, BOCV número 140).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un projecte d’acompanyament amb gossos terapèutics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 49.120, BOCV número 221).
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la igualtat entre dones i homes al cos de bombers forestals, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 54.025, BOCV número 252).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’increment de les mesures de seguretat i vigilància en àrees d'explotació agrícola i ramadera, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 55.241, BOCV núm. 257).
8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'adequació salarial del Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 57.406). 

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 de setembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria