Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de setembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre una modificació de la Llei hipotecària que elimine l'IRPH, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 29.601, BOCV número 140).
 
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un projecte d’acompanyament amb gossos terapèutics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 49.120, BOCV número 221).
 
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la igualtat entre dones i homes al cos de bombers forestals, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 54.025, BOCV número 252). 
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'adopció de mesures en matèria de mitjans i procediments de l'administració de justícia per a l'evitació de casos de violència vicària enfront de menors, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.193, BOCV número 252) 
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’increment de les mesures de seguretat i vigilància en àrees d'explotació agrícola i ramadera, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 55.241, BOCV núm. 257).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'adequació salarial del cos de lletrats de l'administració de justícia, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 57.406, BOCV número 274).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de setembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria