Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lugar de celebración
Sala C
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 25 de febrer de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació de la normativa del transvasament Tajo-Segura, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 6.164, BOCV número 30, amb correcció d’errades número 8.342, BOCV número 40).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’obtenció de sòl dotacional als municipis inclosos en el Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 8.399, BOCV número 49).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla urgent per al segellament i recuperació d'abocadors valencians, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.299, BOCV número 27).

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria