Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de juny de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la posada en valor de la figura del silvicultor i la gestió forestal sostenible de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.669, BOCV número 53).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'avaluació del grau de funcionalitat dels projectes i les mesures ja adoptats per a la protecció de les platges i els ecosistemes al llarg de la costa de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.035, BOCV número 68).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el transvasament Tajo-Segura, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 14.055, BOCV número 68).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les mesures i responsabilitats exigides davant del cas Castor, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 14.207, BOCV número 68).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre actuacions urgents com a conseqüència dels efectes de la DANA de setembre de 2019 a la comarca del Baix Segura, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.434, BOCV número 68).
  7. Presa en consideració de la Proposició no de llei per a una moratòria per a macrogranges i defensa de la ramaderia extensiva, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 14.437, BOCV número 68).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 18 de juny de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria