Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 22 de febrer de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la necessitat d’actuacions a les platges de Tavernes de la Valldigna, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 19.932, BOCV número 93).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre mesures per a complir amb els plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.039, BOCV número 112).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la declaració de la caça com a activitat essencial, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 25.826, BOCV número 127).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el projecte Puntals d'Olocau, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 29.671).

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de febrer de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria