Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 2 de novembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Debat i votació del Dictamen del Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana (RE número 54.135).
3.    Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen del Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana (RE número 54.135).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 25 d’octubre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria