Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 7 de febrer de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Debat i votació del Dictamen del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic (RE número 59.282).
3.    Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 31 de gener de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria