Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 9 de març de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’obtenció de sòl dotacional als municipis inclosos en el Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 8.399, BOCV número 49).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’impacte ambiental del traçat de les línies d’alta tensió i molt alta tensió, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 36.177, amb correcció d’errades RE número 36.624, BOCV número 172).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre mesures per a millorar l'accessibilitat a les platges de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 58.912, BOCV número 274).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre gestió forestal, prevenció d’incendis forestals i aprofitament de biomassa residual agroforestal a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 68.254, BOCV número 313).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei en defensa de l’aigua necessària per a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 68.557, BOCV número 313).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de febrer de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria