Comissió de Peticions

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
11:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que tindrà lloc el dimarts 9 de març de 2021, a les 11.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT:    Compareixença de la Sra. Mª José Vázquez Castro (RE números 12.532 i 13.500).

TERCER PUNT:    Proposta de resolució sobre un pacte laboral per al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 25.982, amb correcció d’errades RE 28.698).

QUART PUNT:    Tramitació de documents tramesos a la comissió: 

  • Escrit RE número 29.581, presentat pel Sr. José Santos Becerra Henríquez, qui sol·licita l’exercici del dret de petició.
  • Documentació tramesa per la Sra. Ángeles Moreno García.

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de febrer de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria