Comissió de Peticions

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
11:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que tindrà lloc el 26 d’octubre de 2021, a les 11:00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT:    Compareixença del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a exposar els informes anuals de la gestió realitzada per la institució, corresponents als exercicis de 2019 (RE número 19.782, BOCV 89) i de 2020 (RE número 34.954, BOCV 160)

TECER PUNT:    Tramitació de documents tramesos a la comissió: 

  • Escrit RE número 32.299, presentat pel col·lectiu de Docents Interins amb Diversitat Funcional, en què sol·liciten la seua compareixença davant la Comissió de Peticions per a explicar la situació d'aquest col·lectiu.
  • Escrit RE número 38.526, presentat per l’Associació Veïnal d’Aielo de Malferit, en què sol·liciten millor funcionament de la Llei de transparència.
  • Escrit RE número 40.617, presentat per la Sra. Josefa Carmen Sáez Rufete sobre l’incompliment de la Instrucció d'inici de curs de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

QUART PUNT:     Tramitació ordinària de documents. 

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de setembre de 2021

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria