Comissió de Peticions

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
11:45
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que tindrà lloc el 13 de desembre de 2022, a les 11:45 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT:    Tramitació de documents tramesos a la comissió: 

  • RE número 60.678, presentat pel Sr. Juan M. Esquembre, afectat per la declaració d’inconstitucionalitat de la suspensió de terminis i pròrrogues per a exercir l’expropiació pregada pels propietaris d’immobles afectats per un PGOU. 
  • RE número 63.093, presentat pel Sr. Daniel Peña Jordana, amb què sol·licita que es resolga la situació de milers de consumidors i usuaris afectats pels defectes de fabricació de nombrosos vehicles dièsel.

TECER PUNT:    Aprovació, si escau, de les propostes de tramitació de les peticions següents admeses per la Comissió:

  • Escrit RE número 52.524, presentat pel Sr. Eduardo Cuñat Forte, en representació de la Plataforma de Veïns del Nucli Antic de Xàtiva “Casc Antic Digne i Viu”, en què sol·licita comparèixer davant la Comissió de Peticions a fi d’exposar la problemàtica continuada que pateixen en relació amb la xarxa de distribució d’aigües potables i desaigües en aquesta ciutat.
  • Escrit RE número 52.553, presentat pel president de l’Associació Funció Administrativa en Sanitat Pública, amb què sol·licita la col·laboració de la Comissió de Peticions per a que en seu parlamentària es clarifiquen determinades problemàtiques que afecten al personal d’aquest sector.
  • Escrit RE número 54.023, presentat per la Sra. Maria Pérez i Company, sobre el compliment de la Carta de Drets Socials Valenciana en relació amb la discriminació per raó de sexe.
  • Escrit RE número 55.436, presentat per la Sra. Svetlana Simanovskaia Marchenko, sobre a gestió i administració del patrimoni públic titularitat de l’Ajuntament d’Alacant.
  • Escrit RE número 55.437, presentat per la Sra. Svetlana Simanovskaia Marchenko, sobre l’agilització dels llançaments judicials.
  • Escrit RE número 55.448, presentat pel Sr. Luis Vicente Zaragozá Jareño, sobre cotització a la Seguretat Social i reconeixement del temps de durada de les beques.
  • Escrit RE 54.553, presentat per la Conselleria d’Agricultura, amb què tramet informe en relació amb la petició del Sr. Manuel Berna Pérez (RE 47.618)

QUART PUNT:        Tramitació ordinària de documents. 

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de novembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria