Comissió de Peticions

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
12:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que tindrà lloc el 14 de febrer de 2023, a les 12:00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT: Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT: Informes rebuts sobre les peticions tramitades.

TERCER PUNT: Compareixença del Sr. Eduardo Cuñat Forte, representant de la Plataforma de veïns del nucli antic de Xàtiva “Casc Antic Digne i Viu”, per a exposar la problemàtica continuada que pateixen en relació amb la xarxa de distribució d’aigües potables i desaigües en aquesta ciutat (RE número 52.524).

QUART PUNT: Debat i votació de la Proposta de resolució sobre les reivindicacions del personal de la funció administrativa de les institucions sanitàries, presentada davant la Comissió de Peticions pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 56.219, BOCV 302).

CINQUÉ PUNT: Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE número 60.678 (presentada pel Sr. Juan M. Esquembre).

SISÉ PUNT: Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE número 63.093 (presentada pel Sr. Daniel Peña Jordana).

SETÉ PUNT: Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE número 47.618, amb documentació complementària RE núm. 54.553 i 54.830 (presentada pel Sr. Manuel Berna Pérez).

VUITÉ PUNT: Tramitació ordinària de documents. 

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 31 de gener de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria