Comissió de Peticions

Lugar de celebración
Sala de Comissions C
Inicio
12:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 D’acord amb els articles 42 y 65.2 del RCV, es convoca a les il.lustres senyores diputades i als il.lustres senyors diputats, membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que s’iniciarà el proper dimarts, 5 de febrer de 2019, a les 12:00 h, a les Corts Valencianes, amb el següent ordre del dia:

PRIMER PUNT.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT.-.  Escrit RE 108.279, del GP Compromís, sol·licitant la compareixença davant la Comissió de Peticions del Sr. Pedro Joaquín Navarro Redondo.

TERCER PUNT.-  Tramitació de documents tramesos a la Comissió

Palau de les Corts Valencianes
València, 23 de gener de 2019

 

 

ENRIC MORERA I CATALÁ

Galeria