Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 42 i 65.2 de l’RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 11 de gener de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Debat i votació del Projecte de llei, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (RE número 109.951, BOC número 301).
3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (RE número 109.951, BOC número 301).

Palau de les Corts
València, 21 de desembre de 2018

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria