Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 6 de febrer de 2020, a les 16.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar sobre l’incendi que es va produir el 18 de juny en el centre de menors d’Alborache, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.649).
Acumulada amb la
Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar sobre la situació dels centres de menors i fer-ne balanç de la gestió durant els últims mesos, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.056).
Acumulada amb la
Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar sobre la decisió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de 9 de maig de 2017 de traslladar a tots els menors que es trobaven al centre d'acollida Nuestra Señora de la Resurrección de Sogorb a altres centres de la província després de la sentència de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ha anul·lat, per ser contrària a dret, la decisió presa per la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 7.698).
Acumulada amb la
Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a retre compte de com es va a reparar el dany causat al personal del centre d'acollida Nuestra Señora de la Resurrección de Sogorb i als menors afectats per la decisió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives de data 9 de maig de 2017, contrària a dret, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 7.721).
Acumulada amb la
Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per explicar i informar sobre els successos ocorreguts que es recullen en la Sentència 617/2019 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de València en relació amb els menors tutelats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en qualitat de màxima responsable d'aquesta Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.596).

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de gener de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria