Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 9 de juny de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la inclusió de l’itinerari de suport a les persones amb discapacitat en la definició del seu projecte vital, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 11.266, BOCV número 53).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la vulnerabilitat i els possibles riscos de les persones majors, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.975, amb correcció d’errades RE número 12.555, BOCV número 56).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les mesures per a garantir l'atenció precoç als menors de 6 anys de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 15.735, BOCV número 79).
5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les mesures necessàries per a pal·liar les necessitats de les residències de persones majors com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 16.764, BOCV número 78).
6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la regularització immediata de les persones migrants que es trobaven a Espanya en decretar-se l’estat d’alarma per la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.244, BOCV número 79).

Palau de les Corts Valencianes

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

P.D., el lletrat major
FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN
(Resolució de Presidència de
23/4/2020, BOCV número 75)

Galeria