Comissió de Política Social i Ocupació

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 19 d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació de la normativa en matèria de renovació de permisos de residència a joves migrants extutelats de les administracions públiques autonòmiques, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.712, BOCV número 82).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la minimització dels efectes de la COVID-19 en els joves menors de 35 anys, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.071, BOCV número 90).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’anàlisi i l’avaluació del programa Avalem Joves i la revisió de l’estratègia d’ocupació juvenil, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 21.457, BOCV número 106).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació d’un fons extraordinari per a les entitats del tercer sector de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 21.998, BOCV número 106).

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 d’octubre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria