Comissió de Política Social i Ocupació

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 21 de setembre de 2021, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els drets de les persones majors, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 11.732, BOCV número 53).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la protecció de menors en les xarxes socials, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 29.689, BOCV número 140).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la realització d’una auditoria pública que determine l’import del deute de l’Estat amb la seguretat social, presentada pels grups parlamentaris Compromís i Unides Podem (RE número 38.223, BOCV número 179).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la subvenció de l’Escola Matinera per a alumnes de centres d’educació infantil i primària, tant públics com concertats, els pares dels quals tenen horaris laborals que els obliguen a fer ús d’aquest servei, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 40.675, BOCV número 188).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’establiment d’ajudes a la contractació dels col·lectius més vulnerables, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 38.247, BOCV número 182).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 7 de setembre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria