Comissió de Política Social i Ocupació

Lloc de celebració
Sala B
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 2 de desembre de 2021, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els drets laborals de les treballadores de llar i de cures i la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 34.084, BOCV número 158).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els problemes de salut mental en la infància i l’adolescència, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.440, BOCV número 187).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’increment de la intensitat laboral, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 40.517, BOCV número 190).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre família, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 40.916, BOCV número 192).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’eliminació de l’IPREM, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 41.111, BOCV número 192).
  7. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre ampliació de la prestació econòmica per reducció de jornada per cures de menors afectats per càncer o una altra malaltia més enllà de la majoria d’edat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 42.798, BOCV número 204).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 16 de novembre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria