Comissió de Política Social i Ocupació

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 2 de febrer de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els drets laborals de les treballadores de llar i de cures i la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 34.084, BOCV número 158).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’increment de la intensitat laboral, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 40.517, BOCV número 190).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’eliminació de l’IPREM, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 41.111, BOCV número 192).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 25 de gener de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria