Comissió de Política Social i Ocupació

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 d’octubre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre drets dels menors que arriben a Espanya, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 40.676, BOCV número 190).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre violència juvenil, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 52.150, BOCV número 237).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre herències, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 52.257, BOCV número 237).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre millorar la situació en la qual es troben els centres de menors amb problemes de conducta de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 52.551, BOCV número 238).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre comptes de pagament bàsiques per a persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió financera, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 54.323, BOCV número 252).

7.    Pronunciament de la comissió de la compareixença de la presidenta del Consell Valencià de la Joventut per a informar sobre la situació d’emancipació de les persones joves a la Comunitat Valenciana i les propostes de l’organisme al respecte, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 51.975).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de setembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria