Comissió de Política Social i Ocupació

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Política Social i Ocupació a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de maig de 2024, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les dades del mercat laboral, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.715, BOCV número 24).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre llistes d’espera, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.391, BOCV número 51).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dislèxia en l’ocupació, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 14.883, BOCV número 57).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’aprovació d’un Estatut del Becari autonòmic que garantisca els drets laborals i formatius de les persones que realitzen pràctiques acadèmiques i professionals, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 18.098, BOCV número 61).

6.    Pronunciament de la comissió sobre compareixença de la directora general de Dependència i de les Persones Majors, per a explicar i informar sobre les línies polítiques d’actuació de la seua Direcció, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 12.564). 

7.    Pronunciament de la comissió sobre Compareixença del director general del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials per a explicar i informar sobre les línies polítiques d’actuació de la seua Direcció, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 12.565). 

 

Palau de Les Corts Valencianes
14 de maig de 2024

Llanos Massó Linares 
President

Galeria