Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de novembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la posada en marxa de mesures d’informació i suport a les persones trans en l’àmbit sanitari, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 1.706, BOCV número 22)

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’aprovació d’una llei estatal contra la discriminació per motius d’identitats de gènere i orientació sexual i d’una llei estatal integral sobre la protecció jurídica de les persones trans, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 3.215, BOCV número 22)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’aplicació de les mesures de protecció per a les víctimes de violència de gènere, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 3.235, BOCV número 22)

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la certificació professional de la figura d’agent d’igualtat d’oportunitats, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 3.720, BOCV número 24)

Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria