Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 30 de novembre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar les polítiques relacionades amb l’objecte de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI durant la crisi de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 18.022)
Acumulada amb
Compareixença de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar i informar sobre el treball realitzat per la consellera en la matèria competent de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI durant la crisi de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 18.032)
Acumulada amb
Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar del desenvolupament de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tal com s’indica a la disposició addicional primera, sol·licitada a petició pròpia (RE número 24.288)
Acumulada amb
Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar del tercer any de desenvolupament del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que va ser signat el passat 18 de setembre de 2017, sol·licitada a petició pròpia (RE número 24.289)
Acumulada amb
Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a informar de les actuacions dutes a terme en compliment de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat de Dones i Homes, sol·licitada a petició pròpia (RE número 24.290)

3.    Pronunciament de la comissió per a decidir la compareixença director general d’Igualtat en la Diversitat per a explicar quines han sigut les actuacions realitzades durant la crisi sanitària en matèria LGTBI, com també les accions previstes, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 20.393)

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de novembre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria