Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 4 de març de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.     10.00 h.     Compareixença del secretari autonòmic d’Educació i Investigació per a
        explicar la implementació del pla de coeducació, sol·licitada pel Grup
        Parlamentari Unides Podem (RE número 15.589)
        Acumulada amb
        Compareixença del secretari autonòmic d’Educació i Investigació per a
        informar i explicar el programa Coeducacentres, sol·licitada pel Grup
        Parlamentari Socialista (RE número 24.888) 

3.     12.00 h.     Compareixença de Virginia Álvarez Salinas, responsable de l’Àrea
        d’Investigació i Política Interior d'Amnistia Internacional, per informar
        i explicar l'Informe sobre tracta a Espanya, sol·licitada pels Grups
        Parlamentaris Socialista, Popular, Ciudadanos, Compromís, Vox
        Comunidad Valenciana i Unides Podem (RE número 10.988), acordada per la comissió
        en la reunió de 12 de febrer de 2020.

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de febrer de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria