Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 23 de maig de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’acumulació de permisos monoparentals, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm. 43.186, BOCV núm. 207).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la participació en la ciència de les dones i les xiquetes, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 50.296, BOCV núm. 228).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre impulsar mesures sobre igualtat entre dones i homes en els programes de responsabilitat social empresarial, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 24.606, BOCV núm. 121).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre ajudes a famílies nombroses, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 51.323, BOCV núm. 231).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’assetjament de les dones a les xarxes socials, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm. 43.738, BOCV núm. 214).

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el reconeixement institucional com a víctimes de violència masclista a les dones prostituïdes assassinades, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE núm. 35.783, BOCV núm. 168).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de maig de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria