Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
12:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 11 de febrer de 2020, a les 12.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la persona proposada pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, i acord de la comissió, si escau, sobre la seua idoneïtat, de conformitat amb el que disposa la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

3. Proposta de creació d’una subcomissió especial d’estudi per a determinar les modificacions de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat i designació per part dels grups parlamentaris, si escau, dels membres, titular i suplent, que n’han de formar part, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.978, BOCV número 28)
Acumulada amb
Proposta de creació d’una subcomissió per a treballar propostes de millora de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic i designació per part dels grups parlamentaris, si escau, dels membres, titular i suplent, que n’han de formar part, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 8.072, BOCV número 39)
Acumulada amb
Proposta de creació d’una subcomissió especial d’estudi sobre la possibilitat de millorar la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic i designació per part dels grups parlamentaris, si escau, dels membres, titular i suplent, que n’han de formar part, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 12.806, BOCV 59)

4. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per explicar i valorar la seua pròpia gestió, l'ambient laboral existent amb el Consell Rector, les dades d'audiència d'À Punt, la situació econòmica de la Societat (especialment, ingressos previstos i reals), l'ampliació de capital de la Societat, les bases del concurs públic per a la contractació del càrrec de director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana; si s’inclouen en els programes informatius totes les opcions i opinions presents a la societat valenciana, així com el principi de veracitat i no barrejar informació i opinió; i les accions plantejades per garantir la bona administració i govern de la Corporació, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 5.118)

5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a donar explicacions sobre els motius de la interrupció de l’emissió en Á Punt de l’acte institucional del 9 d’octubre durant la interpretació de l’himne d’Espanya com també per a informar de les accions concretes i del pla estratègic que avançà per a augmentar l’audiència i que suposava un increment de l’ús del castellà en la programació, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 6.432)

6. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a donar explicacions sobre els motius de la interrupció de l’emissió en Á Punt de l’acte institucional del 9 d’octubre durant la interpretació de l’himne d’Espanya com també per a informar de les accions concretes i del pla estratègic que la directora general avançà per a augmentar l’audiència i que suposava un increment de l’ús del castellà en la programació, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 6.433)

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria