Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de juny de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a informar sobre les comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2019, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.340)
Acumulada a
Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), Alfred Costa, per a realitzar un balanç dels primers cent dies en el càrrec i informar sobre la situació dels informatius, la situació motivacional de la plantilla, la situació de les oposicions, els projectes iniciats, les modificacions sobre el seu projecte inicial o la justificació de contractes realitzats, entre d’altres, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 17.432)
Acumulada a
Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a informar sobre la cobertura informativa de la Covid-19 realitzada des de la televisió, la ràdio i les plataformes web i les xarxes socials, els canvis implementats en el treball presencial per les mesures de protecció dels treballadors i les noves dinàmiques informatives establides, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 17.919, amb correcció d’errades RE número 17.924)
Acumulada a
Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a explicar quins han sigut els canvis que s’han hagut de fer en la programació de la ràdio i la televisió pública durat el temps de confinament de la població i de cobertura de la crisi pandèmica motivada per la Covid-19, com també els resultats d’audiència respecte al mateix període de l’any anterior, la repercussió que ha pogut tindre en els ingressos per publicitat i la valoració general per part de la direcció, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides (RE número 17.920)
Acumulada a
Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a explicar la gestió des primers mesos com a director general, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 17.923)
Acumulada a
Compareixença del director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a informar de les actuacions que s’han dut a terme durant el període de l’estat d’alarma, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 17.926)

Palau de les Corts Valencianes
València, 18 de juny de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

P.D., el lletrat major
FRANCISCO VISIEDO MAZÓN
(Resolució de Presidència
de 23/4/2020, BOCV 75)

 

Galeria