Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 9 de setembre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Compareixença del president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a informar sobre el grau de compliment del contracte programa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 20.673)
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la sol·licitud de contenció de la despesa en el servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic per a pal·liar la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 16.793, BOCV número 79)
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la continuïtat de la retransmissió de la santa missa en À Punt, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.534, BOCV número 90)
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les desconnexions territorials de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.491, BOCV número 96)

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 d’agost de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria