Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 16 de setembre de 2021, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a informar sobre l’execució del Contracte Programa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.561)

3.    Compareixença de la presidenta del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a explicar el projecte de pressupostos 2021 destinats a la Corporació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 23.926)

4.    Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a explicar les manipulacions i els qualificatius esbiaixats que des dels serveis informatius d'À Punt s'aboquen contra el partit polític Vox, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 32.104), acordada per la comissió en la reunió de 5 de juliol de 2021.

5.    Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a informar i explicar la política d’externalització de serveis de l’entitat pública valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 37.399) 

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el contracte programa 2021-2023, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 21.825, BOCV número 106)

Palau de les Corts Valencianes
València, 7 de setembre de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria