Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de juny de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença de la presidenta del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a explicar i valorar la sentència de la Secció segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ que va anul·lar el nomenament de l'anterior directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, la Sra. Empar Marco Estellés, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 48.805).

3.    Compareixença del director general de Relacions Informatives, Pere Rostoll Fernández, per tal de donar compte de la firma amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació del nou Contracte Programa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 53.390). Aprovada per la comissió en la reunió de 12 de maig de 2022.

4.    Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a informar sobre l’estat de compliment de l’obligatorietat que té la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació de disposar d’una xarxa de televisions comarcals i locals d’À Punt, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 28.689). Aprovada per la comissió en la reunió de 5 de juliol de 2021.

5.    Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a donar explicacions sobre l'assenyalat per l'Agència Valenciana Antifrau en la seua Resolució núm. 877, de 7 de desembre de 2021, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 51.113).

6.    Compareixença del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per a informar sobre les últimes actuacions dutes a terme per la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació i les mesures que ha posat en marxa el seu departament per a donar solució a les qüestions plantejades, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 54.758).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 31 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria