Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Lloc de celebració
Sala A
Inici
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 10 d’octubre de 2022, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el cessament del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 43.178, BOCV número 207).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el deure de compliment del principi de pluralitat polític i social en la televisió, ràdio i web de l'àmbit audiovisual valencià, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.574, BOCV número 253).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els informes de pluralitat política i social, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 57.086, BOCV número 267).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei per a atendre les necessitats de personal de l'espai informatiu d'À Punt FM, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 58.962, amb correcció d’errades RE número 59.143, BOCV número 275).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la denominació oficial dels municipis valencians a la xarxa social Facebook, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 59.585, BOCV número 275).

7.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, per a explicar quins són els projectes previstos per a la Ciutat de la Llum arran de la seua reobertura i com aquests afecten l'audiovisual valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 57.405).

8.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana per a donar explicacions sobre els terminis, temps i forma en què procedirà a efectuar els canvis que per norma i llei ha de realitzar respecte als membres del consell rector, inclòs el seu mateix càrrec, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 59.067, amb correcció d’errades RE número 59.094).

9.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana per a informar sobre el treball desenvolupat des del seu nomenament com a president de l’organisme així com del conjunt dels membres del CACV des de la seua presa de possessió, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 59.097 amb correcció d’errades RE número 59.586).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de setembre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria