Comissió de Reglament

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
12:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 del RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Reglament, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 d’octubre de 2020, a les 12.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT - Debat de la sol·licitud de creació d’un grup de treball al si de la comissió per tal de realitzar una revisió profunda del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 7.725).
SEGON PUNT - Sol·licitud de constitució d’una ponència al si de la comissió per tal d’elaborar el text normatiu del nou Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 7.993).
TERCER PUNT - Petició de creació d’una ponència al si de la comissió perquè treballe en l’elaboració d’un estudi i proposta de reforma integral del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.267).
QUART PUNT - Sol·licitud d’adoptar un acord de Mesa que possibilite la celebració de sessions plenàries i de comissió de manera telemàtica, presentat pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 16.589).
CINQUÉ PUNT - Petició de creació d’un grup de treball al si de la comissió perquè realitze una profunda revisió del reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 20.614).

Palau de les Corts Valencianes,
València, 25 de setembre de 2020

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria