Comissió de Sanitat i Consum

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 27 de maig de 2024, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre innovació, accessibilitat i sostenibilitat respecte als nous tractaments tecnològics que milloren el control de la malaltia i la qualitat de vida a les persones amb diabetis tipus 1, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 4.320, BOCV número 28)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el càncer de cèrvix, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.398, BOCV número 53).

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre llistes d’espera per a la fecundació in vitro, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.484, BOCV número 53).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les agressions a professionals sanitaris, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 17.606, BOCV número 60).

6.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença del director de l’Oficina de Salut Mental i Addiccions de la Conselleria de Sanitat per a informar sobre el Pla de Salut Mental 2024-2027, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 9.393).

7.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença del gerent de l’Hospital Universitari del Vinalopó, Rafael Carrasco Moreno, per a retre compte del presumpte ús inapropiat dels recursos de la sanitat pública en les dependències de l’Hospital Universitari del Vinalopó durant l’estada del director de Ribera Salud, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 18.164).

 

Palau de Les Corts Valencianes
21 de maig de 2024

 

Llanos Massó Linares
President
 

Galeria