Comissió de Sanitat i Consum

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
16:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 24 d’octubre de 2019, a les 16.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar sobre el caos en què es troba la sanitat pública en plena campanya estival, amb llargues llistes d'espera en els serveis d'urgències als diferents hospitals de la xarxa pública a causa de la falta de personal, l'absència de conductors per poder cobrir les atencions a domicili, falta de vehicles sanitaris que fa que determinades zones queden desateses, etc., sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.313)

3. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar les actuacions dutes a terme per la conselleria per a garantir la qualitat assistencial i una atenció sanitària òptima en els diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana en aquest període estival, així com explicar les mesures que es van a adoptar per descongestionar l'atenció primària, les urgències hospitalàries i l'augment de la demora en les llistes d'espera quirúrgica, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 3.919)

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria