Comissió de Sanitat i Consum

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de novembre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reposició del servei de consultori de la platja d’Almassora, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.922, BOCV número 24)

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’estabilització en la carrera investigadora, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 4.403, BOCV número 27)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’ampliació del Programa de salut bucodental, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 7.210, BOCV 35)

5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del gerent de l'Hospital Provincial de Castelló, Joaquín Sanchís García, per a explicar la seua gestió al capdavant de l'hospital, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 6.057)

6. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general d’Investigació i Alta Inspecció Sanitària, Javier Santos Burgos Muñoz, per a explicar la situació actual de l'Institut d'Investigació de la Fe i del seu personal, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 6.058)

Palau de les Corts Valencianes
València, 12 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria