Comissió de Sanitat i Consum

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 2 d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la inclusió de l’odontologia pediàtrica i per a majors de 65 anys en el catàleg de prestacions del servei valencià de salut, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.970, BOCV número 56)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el camp de la genètica humana i clínica en el sistema sanitari valencià, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.230, BOCV número 73)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’increment de places d’especialitats MIR, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 16.659, BOCV número 79)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la immediata creació d’un programa d’investigació post-COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.305, BOCV número 79)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre una estratègia valenciana d’atenció psicològica com a reforç a la salut mental de la població davant la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 18.418, BOCV número 86)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la implantació de cases de parts en la sanitat valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.332, BOCV número 96)

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de setembre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria