Comissió de Sanitat i Consum

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 d’abril de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reforma de la unitat d’oncologia infantil de l’Hospital General Universitari d’Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.973, BOCV número 56)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el repartiment equitatiu de les dosis de vacunes contra la COVID-19 entre les comunitats autònomes, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 32.237, BOCV número 150)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un pla de seroprevalença en les persones vacunades de COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 32.808, BOCV número 153)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’atenció en l’àmbit escolar a les malalties pediàtriques cròniques, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 32.844, BOCV número 153)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'impacte mediambiental dels inhaladors en dosi mesurada en les malalties respiratòries, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 33.336, amb correcció d’errades RE número 33.751, BOCV número 156)

7.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la comissionada per a la transformació de l'Atenció Primària i Comunitària, María José Lloria, per a retre compte del full de ruta que seguirà per abordar les millores que són urgents i necessàries en l'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.591)

8.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la comissionada d'Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut per a retre compte de les seues funcions, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 24.146)

9.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de Salut Pública per a informar sobre les instruccions o protocol, elaborats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al bon ús de totes les dosis disponibles de les vacunes COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 32.883)

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 d’abril de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria