Comissió de Sanitat i Consum

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 1 d’octubre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’assistència sanitària en els CIEs, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 25.838, BOCV número 127)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el servei d'anestèsia de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris d'Alcoi, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 36.427, BOCV número 172)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la salut mental de les persones joves, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 37.355, BOCV número 178)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un pla estratègic d'abordatge integral de l'obesitat, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 37.891, BOCV número 178)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre actuacions tendents a incentivar la selecció de places de difícil cobertura en els departaments de salut de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 40.185, BOCV número 186)

Palau de les Corts Valencianes
València, 21 de setembre de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria