Comissió de Sanitat i Consum (continuació)

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

COMISSIÓ DE SANITAT I CONSUM

La reunió de la Comissió de Sanitat i Consum, convocada per al 2 d’octubre de 2020, continuarà el 26 d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb els punts pendents, als quals se’ls afegeix un nou punt de l’ordre del dia:

1.    Compareixença de la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària per a explicar la situació de les llistes d'espera a la Comunitat Valenciana, sol·licitada a petició pròpia (RE número 24.115)

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la immediata creació d’un programa d’investigació post-COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.305, BOCV número 79)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre una estratègia valenciana d’atenció psicològica com a reforç a la salut mental de la població davant la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 18.418, BOCV número 86)

Galeria